Obchodní dům

Obchodní dům je tragikomická mozaika lidí obývajících kuriozitu o šesti etážích s perfektně zakonzervovanou kulturou a estetikou socialismu. Poslední nezrekonstruovaný Prior v Čechách soustředí osudy lidí, kteří uvízli v čase, kdy byl Prior na vrcholu své slávy. Hrdiny spojuje pocit opomíjení, frustrace a hledání nostalgie.

Film s humorným nadhledem vykresluje bizarní atmosféru zapomenutého místa a specifickou společenskou náladu posttotalitní společnosti.